Wonga

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Wonga logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Wonga.pl sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?aryna 2B, bud. D, Warszawa
E-mail: kontakt@wonga.com
Telefon kontaktowy: 22 388 88 88
NIP: 113-285-38-69
REGON: 146025969
KRS: 0000412352

Podstawowe informacje o po?yczce w Wonga

 • Wonga oferuje po?yczki krótkoterminowe oraz po?yczki ratalne.
 • Maksymalna kwota pierwszej chwilówki wynosi 1500 z?. Jej koszt to jedynie 10 z?. Termin sp?aty szybkiej po?yczki w Wonga to 60 dni.
 • Zaci?gaj?c po?yczk? rataln?, b?dziesz móg? po?yczy? 3000 z?, a sp?at? roz?o?ysz na maksymalnie 12 miesi?cznych rat.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Wonga?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.
 • posiada dowód osobisty,
 • posiada numer telefonu komórkowego,
 • posiada w?asne konto w banku,
 • mieszkaj? na terytorium Polski.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • GIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Wonga?

 • Wejd? na stron? www.wonga.pl
 • Okre?l kwot? i okres sp?aty chwilówki, a nast?pnie kliknij Z?ó? wniosek
 • Dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy
 • Zweryfikuj swoje dane osobowe
 • Oczekuj na decyzj?
 • Ciesz si? dodatkow? gotówk?

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Wonga oferuje darmowe po?yczki?

Cho? pierwsza po?yczka w Wonga nie jest darmowa, jej koszt wynosi jedynie 10 z?.

Jak d?ugo b?d? czeka? na decyzj? po?yczkow? w Wonga?

Zazwyczaj decyzja po?yczkowa wydawana jest w ci?gu kilku minut od momentu z?o?enia wniosku po?yczkowego.

Czy Wonga umo?liwia weryfikacj? danych bez przelewu grosza?

Tak. Wonga umo?liwia weryfikacj? danych poprzez aplikacj? PaszportPrzelewy24.
Aby skorzysta? z aplikacji musisz j? pobra? i zainstalowa? na swoim komputerze. aplikacja, któr? Nast?pnie, za jej po?rednictwem logujesz si? na stronie swojego banku.

W jakich godzinach pracuje biuro obs?ugi klienta firmy Wonga?

Biura obs?ugi klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00.