Po?yczkaplus

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.75
(ilość ocen: 4)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. St. Wyszy?skiego 2B, Bia?ystok
E-mail: info@pozyczkaplus.pl
WWW: www.pozyczkaplus.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 52
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb.09:00 - 18:00; Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Podstawowe informacje o firmie po?yczkaplus – opinie klientów

Po?yczkaPlus to marka o stabilnej, ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Klienci Po?yczkiPlus ceni? elastyczne podej?cie, jakim obdarza klientów po?yczkodawca. Doceniaj? tak?e atrakcyjne warunki sp?aty dla lojalnych klientów oraz… darmowe po?yczki dla nowych po?yczkobiorców.

Podstawowe informacje o po?yczce w Po?yczkaPlus

Po?yczkaPlus udziela po?yczek w wysoko?ci od 200 do 5000 z? z okresem sp?aty do 30 dni.
Stali, lojalni klienci mog? sp?aca? chwilówk? nawet w ci?gu 65 dni.
Nowi klienci po?ycz? 1000 z? za jedyne 10 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Po?yczkaPlus?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku od 21 do 73 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • jest aktualnie zatrudniona,
  • nie zosta?a wpisana do jakiegokolwiek rejestru d?u?ników naruszaj?cych obowi?zki terminowego regulowania nale?no?ci finansowych.

Wymagane dokumenty w firmie pozyczkaplus

Po?yczkaPlus wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

BIG InfoMonitor i/lub Krajowy Rejestr D?ugów i Rejestr D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Po?yczkaPlus?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.pozyczkaplus.pl, wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty i zarejestruj si? w serwisie. Po uko?czeniu rejestracji przelej na rachunek po?yczkodawcy 0,01 z?, aby potwierdzi? swoj? to?samo??. Nast?pnie z?ó? wniosek o po?yczk? i poczekaj na decyzj?. Je?li b?dzie pozytywna, mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w 15 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Po?yczkaPlus udziela darmowych chwilówek?

Pierwsza po?yczka w Po?yczcePlus nie jest darmowa, ale kosztuje jedynie 10 z?.

W jakich godzinach wyp?acane s? po?yczki?

Po?yczka mo?e zosta? wyp?acona w godzinach 8.00 – 20.00 w dni powszednie oraz 9.00 – 17.00 w soboty i niedziele.

Czy Po?yczkaPlus sprawdza BIK?

Ten po?yczkodawca nie sprawdza rejestrów Biura Informacji Kredytowej. Po?yczk? w Po?yczcePlus mo?e wi?c otrzyma? osoba z negatywn? histori? kredytow?.