NetCredit

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Netcredit logo
Ocena: 3.88
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 68, Warszawa
E-mail: info@netcredit.pl
WWW: www.netcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 598 77 99
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb. 08:00 - 19:00

NIP: 527-26-70-266
REGON: 145874815
KRS: 0000401570

Podstawowe informacje o po?yczce w NetCredit

 • Po?yczka na dowolny cel
 • Szybka po?yczka od 150 do 4000 z?
 • Maksymalny okres sp?aty – 30 dni
 • Pierwsza po?yczka do 2000 z? za darmo

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w NetCredit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 70 lat,
 • mieszka w Polsce,
 • posiada sta?e dochody,
 • nie ma opó?nie? w sp?acie po?yczek (obecnych oraz ju? sp?aconych),
 • posiada aktywny numeru telefonu komórkowego,
 • posiada konto w polskim banku.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • BIGInfo Monitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie NetCredit?

 • Wejd? na stron? www.netcredit.pl
 • Okre?l kwot? i okres sp?aty chwilówki
 • Dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy
 • Zweryfikuj swoje dane, wykonuj?c na konto po?yczkodawcy przelew w wysoko?ci 0,01 lub 1 z?
 • Oczekuj na decyzj?
 • Ciesz si? dodatkow? gotówk?

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy NetCredit oferuje darmowe po?yczki?

Tak. Korzystaj?c z us?ug firmy NetCredit b?dziesz móg? zaci?gn?? darmow? po?yczk? w wysoko?ci 2000 z?.

W jakich bankach posiada rachunki NetCredit?

Po?yczkodawca posiada rachunki w bankach: Alior, Millenium, WBK, Inteligo, Pekao, PKO, Bank Zachodni WBK.

Czy mog? wnioskowa? o po?yczk? przez SMS?

Mo?esz wnioskowac o po?yczk? przez SMS w przypadku drugiej lub kolejnych chwilówek.

Aby to zrobi?, wy?lij SMS ze swojego telefonu komórkowego na numer 799599475, wpisuj?c w wiadomo?ci kod ze spacjami w nast?puj?cy sposób: NETCREDIT, kwota po?yczki okres has?o

W jakich godzinach pracuje biuro obs?ugi klienta?

Biuro obs?ugi klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 – 21:00, w soboty od 8:00 do 20:00 i w niedziele od 9:00 do 20:00.