Net Gotówka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Net Gotówka logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Net Gotówka Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa
E-mail: kontakt@netgotowka.pl
Telefon kontaktowy: 731-830-030
NIP: 7010355665
REGON: 146313326
KRS: 0000610459

Podstawowe informacje o firmie Net Gotówka

Net Gotówka to polska firma po?yczkowa, która w oparciu o w?asny kapita? udziela po?yczek konsumentom. Po?yczkodawca jest cz?onkiem Zwi?zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
O wiarygodno?ci i doskona?ym serwisie firmy ?wiadcz? nie tylko pozytywne opinie klientów, ale równie? przyznane nagrody i certyfikaty, m.in.: Firma Wiarygodna Finansowo czy Rzetelna Firma.

Podstawowe informacje o po?yczce w Net Gotówka

Net Gotówka udziela klientom po?yczek w maksymalnej wysoko?ci 1200 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? od 2 do 6 tygodni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Net Gotówka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada konto w banku, aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,
 • mieszka na terytorium Polski,
 • otrzymuje wynagrodzenia na swoje konto bankowe,
 • nie posiada zad?u?enia w stosunku do innych instytucji (raty po?yczek, kredytów, rachunki za telefon, itp)
 • nie figuruje w rejestrach d?u?ników, BIK i podobnych rejestrach.

Wymagane dokumenty

Do wype?niania wniosku potrzebny b?dzie dowód osobisty oraz potwierdzenia otrzymania przelewu od pracodawcy w formacie PDF. Taki dokument nale?y za??czy? do wype?nionego wniosku po?yczkowego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Rejestrze D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Net Gotówka?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w firmie Net Gotówka? Pierwszym krokiem powinna by? wizyta na stronie internetowej www.netgotowka.pl, okre?lenie preferowanej kwoty oraz terminu sp?aty po?yczki i wype?nienie wniosku po?yczkowego.
Kiedy po?yczkodawca otrzyma wniosek, niezb?dna b?dzie weryfikacja to?samo?ci. Decyzj? otrzymasz w ci?gu kilkunastu minut. Je?li b?dzie pozytywna, dodatkowe ?rodki znajd? si? na Twoim rachunku bankowym równie szybko.

Najcz??ciej zadawane pytania

Ile wynosi op?ata weryfikacyjna w Net Gotówka?

Op?ata weryfikacyjna wynosi jedynie 0,01 z?.

Czy Net Gotówka udziela darmowych chwilówek?

Niestety, ten po?yczkodawca nie oferuje obecnie darmowych po?yczek.

Kiedy mog? wnioskowa? o kolejn? po?yczk? w Net Gotówka?

O nast?pn? chwilówk? mo?esz wnioskowa?, je?li terminowo sp?aci?e? swoj? dotychczasow? po?yczk?. Nie mo?na mie? dwóch po?yczek jednocze?nie.