NaszaPo?yczka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Nasza po?yczka logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Polska Grupa Po?yczkowa Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Williama Heerleina Lindleya 16, Warszawa
E-mail: info@naszapozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 801 800 400
NIP: 7010579063
REGON: 364527142
KRS: 0000619712

Podstawowe informacje o firmie naszapozyczka.pl – poznaj opinie klientów

NaszaPo?yczka.pl jest odpowiedzi? na dotykaj?ce wszystkich problemy finansowe.
W swojej dzia?alno?ci firma stawia na szybko??, wygod? oraz stuprocentowe bezpiecze?stwo po?yczania pieni?dzy.
Firma udziela po?yczek osobom zad?u?onym, nawet tym z zaj?ciem komorniczym.
S: 0000519142

Podstawowe informacje o po?yczce w NaszaPo?yczka

NaszaPo?yczka udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 500 do 7000 z?.
Okres sp?aty po?yczki w NaszejPo?yczce wynosi od 1 do 24 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie NaszaPo?yczka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo
  • posiada sta?y, udokumentowany dochód
  • posiada dowód osobisty
  • ma nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 80 lat

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze b?dziesz potrzebowa? dowodu osobistego oraz dokumentu, potwierdzaj?cego sta?y dochód.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Firma NIE SPRAWDZA danych klientów w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze D?ugów i Rejestrze D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie NaszaPo?yczka?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.naszapozyczka.pl, okre?l ile pieni?dzy chcesz po?yczy? i ile czasu potrzebujesz, aby je zwróci?. Nast?pnie wype?nij i wy?lij prosty formularz kontaktowy i poczekaj na kontakt doradcy po?yczkowego. Decyzj? otrzymasz zaraz po zako?czeniu rozmowy telefonicznej. Je?li b?dzie pozytywna, podpisz umow? i ciesz si? upragnionymi pieni?dzmi.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy w firmie NaszaPo?yczka po?ycz? pieni?dze za darmo?

Nie. NaszaPo?yczka nie udziela darmowych chwilówek.

Ile pieni?dzy mog? po?yczy? jako nowy klient?

NaszaPo?yczka.pl nie ogranicza nowym klientom dost?pu do wy?szych kwot po?yczki, co pozwala Ci ju? za pierwszym razem po?yczy? kwot? od 500 do 7 000 z? na okres od 1 raty do nawet 24 sp?acanych w okresach miesi?cznych.

Czy mog? otrzyma? po?yczk?, je?li moja historia kredytowa w BIK-u jest niekorzystna?

Tak. NaszaPo?yczka udziela po?yczek osobom zad?u?onym – klientom z niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u, z zaj?ciem komorniczym oraz z wpisem do bazy d?u?ników.