InCredit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

InCredit logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jana Paw?a II 27, Warszawa
E-mail: info@incredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 101 04 00
NIP: 525-26-48-795
REGON: 363793657
KRS: 604092

Podstawowe informacje o po?yczce w InCredit

 • InCredit oferuje po?yczki w kwocie od 100 do 10 000 z?.
 • W przypadku po?yczki krótkoterminowej, maksymalny czas sp?aty wynosi 61 dni.
 • W przypadku po?yczki ratalnej – 24 miesi?ce.
 • InCredit oferuje darmowe po?yczki w maksymalnej wysoko?ci 2000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w InCredit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • na sta?e mieszka i pracuje w Polsce,
 • ma od 21 do 70 lat,
 • nie posiada opó?nie? w sp?acie po?yczek (obecnych oraz ju? sp?aconych)
 • uzyskuje sta?e dochody;
 • posiada rachunek w którymkolwiek z polskich banków oraz aktywny numer telefonu w jednej z sieci telefonii komórkowej

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie InCredit?

 • Aby otrzyma? po?yczk? w InCredit, wejd? na www.incredit.pl. Nast?pnie wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki oraz wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.
 • Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja danych osobowych.
 • Decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku minut, a dodatkowe ?rodki mog? znale?? si? na Twoim rachunku nawet kwadrans pó?niej.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy InCredit oferuje darmowe po?yczki?

Tak. InCredit oferuje darmow? chwilówk? w wysoko?ci 2000 z? z maksymalnym terminem sp?aty 61 dni.

W jakich godzinach pracuje InCredit?

InCredit pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 – 21:00, w soboty od 8:00 do 20:00 oraz w niedziele pomi?dzy 9:00 a 18:00.

Czy InCredit oferuje po?yczki na raty?

Tak. Oprócz po?yczek krótkoterminowych, InCredit oferuje równie? po?yczki ratalne. Maksymaln? kwota takiej po?yczki to 10 000 z?, a czas sp?aty – 24 miesi?ce.

W jaki sposób mo?na otrzyma? premi? od InCredit?

Premi? w wysoko?ci 50 z? mo?esz otrzyma? po?yczkobiorca, który poleci po?yczk? w InCredit swojemu znajomemu, a ten równie? otrzyma finansowanie.

Je?li 10 Twoich znajomych dostanie po?yczk? – po?yczkodawca prze?le na konto bankowe a? 500z?.