Filarum

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Filarum.pl logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18A, Warszawa
E-mail: info@filarum.pl
Telefon kontaktowy: 222 66 80 80
NIP: 525-254-26-60
REGON: 146381003
KRS: 0000439376

Podstawowe informacje o po?yczce w Filarum

Ten po?yczkodawca oferuje chwilówki od 100 do 4000 z?. Na sp?at? po?yczki b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni. Pierwsz? po?yczk? w wysoko?ci 1000 z? mo?esz otrzyma? ca?kiem za darmo.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Filarum?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • mieszka w Polsce,
 • ma polskie obywatelstwo,
 • jest w wieku od 20 do 76 lat,
 • posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski,
 • posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz konto w polskim banku.

Wymagane dokumenty

  Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Krajowe Biuro informacji Gospodarczej
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Filarum?

 • Aby otrzyma? po?yczk? w Filarum, wejd? na www.filarum.pl. Przy pomocy suwaków ustaw kwot? po?yczki oraz termin jej sp?aty. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.
 • Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja danych osobowych. Na decyzj? po?yczkow? nie b?dziesz musia? czeka? d?u?ej ni? kilka minut, a dodatkowe ?rodki otrzymasz nawet w ci?gu kwadransa.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Filarum oferuje darmowe po?yczki?

Tak. Filarum oferuje darmow? chwilówk? w wysoko?ci 1000 z? z maksymalnym terminem sp?aty 30 dni.

Czy w Filarum mog? zwróci? po?yczk? przed terminem?

Tak. Mo?esz sp?aci? chwilówk? przed terminem, nie ponosz?c z tego tytu?u ?adnych dodatkowych kosztów.

Czy mog? sp?aci? po?ycz? z innego konta bankowego?

Jak najbardziej. Wykonuj?c przelew z innego konta pami?taj jedynie o tym, by prawid?owo oznaczy? przelew. Je?li oznaczenie przelewu b?dzie nieprawid?owe, wp?ata mo?e zosta? wadliwie zaksi?gowana.