Bierz-kase.pl

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Bierz-kase.pl logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: HSZ Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Warszawska 55, D?browa Górnicza
E-mail: kontakt@bierz-kase.pl
Telefon kontaktowy: +48 606 834 857
NIP: 6292473316
REGON: 362592980
KRS: 0000582116

Podstawowe informacje o Bierz-Kase.pl

Korzystaj?c z us?ug serwisu Bierz-Kase.pl po?yczysz pieni?dze szybko i wygodnie. Bez formalno?ci, ukrytych op?at i d?ugiego oczekiwania na decyzj?. W 100 procentach przez internet.
Po?yczka w Bierz-Kase.pl to skuteczne ko?o ratunkowe w przypadku nieplanowanych wydatków, które nie mog? czeka?. Wype?nienie wniosku po?yczkowego nie zajmie Ci wi?cej ni? kilka minut, a dodatkowe ?rodki mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w kwadrans.
W?a?cicielem serwisu Bierz-Kase.pl jest spó?ka HSZ Finance.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Bierz-Kase.pl

Bierz-Kase.pl udziela po?yczek w kwocie od 300 do 1500 z? z okresem sp?aty do 30 dni. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy zaci?gniesz chwilówk? w 100 procentach przez internet, a dodatkowe ?rodki mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu 15 minut od momentu wys?ania wniosku po?yczkowego.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie serwisie Bierz-Kase.pl?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 18 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada konto w banku, dowód osobisty i numer telefonu komórkowego.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego. Podczas wype?niania wniosku miej „pod r?k?” równie? numer konta bankowego oraz telefon komórkowy.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Bierz-Kase.pl?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Bierz-Kase.pl, wejd? na www.bierz-kase.pl i okre?l ile pieni?dzy chcesz po?yczy? i po jakim czasie zwrócisz je po?yczkodawcy. Nast?pnie wype?nij i wy?lij po?yczkodawcy krótki formularz. Kolejnym krokiem b?dzie konieczno?? weryfikacji danych przelewem bankowym. Je?li jej wynik b?dzie pozytywny – po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i wyp?aci ?rodki. Je?li Twoje konto znajduje si? w tym samym banku, co rachunek po?yczkodawcy, pieni?dze zostan? zaksi?gowane w ekspresowym tempie.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Bierz-Kase.pl weryfikuje BIK?

Jak najbardziej. Po?yczkodawca dok?adnie weryfikuje histori? kredytow? klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Negatywna mo?e by? przyczyn? odmownej decyzij.

Czy mog? mie? kilka aktywnych po?yczek?

Ka?dy klient mo?e mie? tylko jedn? aktywn? po?yczk?. Po sp?aceniu obecnej po?yczki mo?esz wnioskowa? o kolejn?, na preferencyjnych warunkach, ju? jako nasz sta?y klient.

Czy do po?yczenia pieni?dzy potrzebny jest zastaw, por?czenie lub za?wiadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Nie. Bierz-Kase.pl udziela po?yczek z minimaln? ilo?ci? formalno?ci. Jedynym dokumentem, jaki powiniene? posiada? jest dowód osobisty.